Invester i Trekantområdet

– er en non-profit forening, der ønsker at skabe vækst og udvikling i Trekantområdet ved at matche vækstvirksomheder med professionelle mentorer, partnere og investorer. Vores mål er, at virksomheder med vækstpotentiale samt viljen til vækst i Trekantområdet hurtigt hjælpes til at udnytte deres potentiale fuldt ud. Vi forventer at matche 50 virksomheder om året med vækst og jobskabelse til følge.

Idéen

Gør det let, hurtigt og sikkert, at blive matchet med regionale mentorer og risikovillig kapital

Foreningen Invester i Trekantområdet

– er en non-profit forening for vækst og jobskabelse i Trekantområdet gennem match making af vækstvirksomheder med mentorer og investorer

Formålet med foreningen

 • Samle alle interesserede regionale investorer samt høre hvilke virksomhedsemner de er interesserede i at møde
 • Samle alle interesserede regionale mentorer samt høre om deres kompetencer og interesser for arbejde
 • Samle alle interesserede regionale fyrtårne samt høre hvilke emner og interesser de har
 • Matche vækstvirksomheder eller potentielle vækstvirksomheder med mentorer/investorer
 • Uvildig
 • Neutral
 • Åben for alle
 • Non-profit
Virksomhed med vækstpotentiale
Regionale fyrtårne
- Klyngemiljø - Vidensinst.
- Store virksomheder
Foreningen
- Mentor match 
- Investor match

Kontakt

Investor teamleder
Johnny Bihl
Mobil 4122 2229
Email bihl@mail.tele.dk
Mentor teamleder
Ove G. Rasmussen
Mobil 4053 4620
Email ogr@rasmussenmanagement.dk
Fyrtårn teamleder
Jørgen Andersen
Mobil 4053 5337
Email ja@baggersorensen.com

Årskalender 2019

Investor Days

 

Tirsdag 12. marts kl. 8.30 – 13.00

Tirsdag 4. juni kl. 8.30 – 13.00

Tirsdag 24. september kl. 8.30 – 13.00

Tirsdag 26. november kl. 8.30 – 13.00

Generalforsamling

 

Tirsdag 12. marts kl. 13.00 - 14.00

 

Case-to-case match møder

- mellem vækstvirksomheder/mentorer/investorer

 

Løbende præsentationer hos partnere

Generalforsamling 12. marts 2019

Generalforsamling i ”Invester i Trekantområdet” Tirsdag 12. marts kl. 13-14

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelsen og balance.
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan samt budget for 2019 incl. kontingent og godkendelse heraf
5. Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse
6. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Eventuelt.