Invester i Trekantområdet

Non-profit forening for vækst og jobskabelse i Trekantområdet gennem matchmaking af vækstvirksomheder med mentorer og investorer

Ideen?

Gør det let, hurtigt og sikkert, at blive matchet med regionale mentorer og risikovillig kapital

Foreningen Invester i Trekantområdet

Non-profit forening for vækst og jobskabelse i Trekantområdet gennem matchmaking af vækstvirksomheder med mentorer og investorer

Formålet med foreningen

 • Samle alle interesserede regionale investorer samt høre hvilke virksomhedsemner de er interesserede i at møde
 • Samle alle interesserede regionale mentorer samt høre om deres kompetencer og interesser for arbejde
 • Samle alle interesserede regionale fyrtårne samt høre hvilke emner og interesser de har
 • Matchmake vækstvirksomheder eller potentielle vækstvirksomheder med mentorer/investorer
 • Uvildig
 • Neutral
 • Åben for alle
 • Non-profit
Virksomhed med vækstpotentiale
Regionale fyrtårne
- Klyngemiljø - Vidensinst.
- Store virksomheder
Foreningen
- Mentor match 
- Investor match

Kontakt

Investor teamleder
Johnny Bihl
Mobil 4122 2229
Email bihl@mail.tele.dk
Mentor teamleder
Ove G. Rasmussen
Mobil 4053 4620
Email ogr@rasmussenmanagement.dk
Fyrtårn teamleder
Jørgen Andersen
Mobil 4053 5337
Email ja@greentechcenter.dk

Årskalender 2018

April 2018 - VIP arrangement & generalforsamling

 

Mandag den 16. april kl. 16.00-19.30

Food Innovation House, Lysholt Alle 3, 7100 Vejle 

Download dagsorden

November 2018 – VIP arrangement

 

Torsdag 15. november 2018 kl. 16-20

- program endnu ikke fastlagt

Investormatch møder:

 

Advice House, Lysholt Alle 10, 7100 Vejle

Tirsdag den 27. februar 

Tirsdag den 8. maj

Mandag den 26. november

Tirsdag den 4. december

Case-to-case match møder

- mellem vækstvirksomheder/mentorer/investorer

 

Løbende præsentationer hos partnere

Generalforsamling 16. april 2018

Generalforsamling i ”Invester i Trekantområdet” Mandag 16. april 2018 kl. 17-18
i Food Innovation House, Lysholt Alle 3, 7100 Vejle

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2017 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelsen og balance.
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan samt budget for 2018 incl. kontingent og godkendelse heraf
5. Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse
6. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Eventuelt.